PEA  Marinprodukter drivs av bröderna

Pontus och Patrik Olsson samt Petter

Larsson. Företaget  leds  av  ett   stort

intresse för marin och fiske.

Pea Marinprodukter AB

Hantverkargatan 12

681 42 Kristinehamn

KONTAKTUPPGIFTER

Pea Marinprodukter AB

Hantverkargatan 12

681 42 Kristinhamn

Tel Växel 0550-15020

Direkt 0550-34954

pontus@pea.se